علمای یمن خطاب به الازهر؛ به عربستان امر به معروف و ...