منتجب‌نیا: قرار نیست با انگ‌زدن اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شوند /اصلاحات یک رهبر خاص ندارد /اعتدالیون و ا