«دوردست‌ها» اواخر خرداد کلید می‌خورد/ ضبط در چهار شهر ایران