پنج دختر والیبالیست تیم امید پیراهن تیم ملی بزرگسالان را می پوشند