اعدام وزیر دفاع کره شمالی در حضور صدها مقام ارشد کشور