پذیرش ظرفیت در کوی دانشگاه امسال کاهش می‌یابد/برگزاری برنامه‌های هفته خوابگاه‌ها