۹۰ تا ۹۶ درصد هزینه‌های دندانپزشکی را مردم می‌پردازند/بیمه ها باید سهم بیشتری از خدمات دندانپزشکی د