تقاضای نفت جهان تا 25 سال آینده به 111 میلیون بشکه در روز می‌رسد