استخدام کارمند تایپیست در تهران با حقوق بالا و بیمه - 23 اردیبشهت 94