اظهارات اوباما درباره غربزده‌های ایران/ ایران حامی تروریسم است