فیلم/ جشن قهرمانی در تبریز یا اصفهان؟ (آخرین صحبتهای تاج)