نقدینگی عمده‌ترین مشکل ناشران است / ضرورت ساماندهی توزیع‌کنندگان کتاب در نمایشگاه