رزمایش پدافند غیرعامل راهکاری برای کاهش آسیب های بلایای طبیعی است