مرعشی: جنتی از ردصلاحیت هاشمی پشیمان است /آن قدرکاندیدا داریم که شورای نگهبان نتواند همه را رد کند