صادرات 15 هزار تن محصولات پتروشیمی خراسان شمالی به کشورهای خارجی