کوثری: امام آغازگر خودکفایی در ایران بود/ تجهیزات نظامی زیادی صادر می کنیم