بمباران رسانه‌ای ایران با 1600 شبکه فارسی‌زبان / 30 درصد اتاق‌های فکر جهان در اختیار آمریکاست