کری خوانی محرمی برای استقلالی‌ها/ فقط یک بازیکن خوب در تیمشان دارند