عضویت نیم‌بها در کتابخانه‌های عمومی کردستان به مدت یک هفته