فرانسه برای ورود به آمریکای لاتین از دروازه کوبا عبور می‌کند