بزرگترین دستاورد سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان همدلی و همبستگی است