میانگین مصرف برق در کامیاران 2 برابر میانگین جهانی است