پنتاگون: اسکورت کشتی های ایرانی کاملا غیر ضروری است