پرداخت 36 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان نوشهری