تثبیت صدرنشیتی ثامن الحجج سبزوار در لیگ برتر هندبال