روزنامه اسپانیایی: اوباما هنوز درباره کشته شدن «بن ...