اوباما هنوز درباره کشته شدن «بن لادن» دروغ می گوید