۱۵ هزار تومان سهم دولت برای بیمه فرهنگیان/ قرارداد بیمه طلایی