آشنایی با حریفان والیبال ایران؛ روسیه/ دیوار بلند مقابل کواچ و شاگردانش