دیپلمات‌های خلیج فارس در محافل خصوصی خود از نفوذ فزاینده ایران در منطقه ابراز نگرانی می‌کنند