24 اردیبهشت؛ آغاز تمرینات ملی‌پوشان بوکس در ارتفاعات توچال