کشته و زخمی شدن 18 سرباز و 4 عضو یک خانواده در لیبی