اوباما پیش از نشست کمپ دیوید با ولیعهد عربستان دیدار می‌کند