استعفای نایب رئیس و یکی دیگر از اعضای ائتلاف مخالفان ...