رشد 11 درصدی ارزش صادرات محصولات معدنی از کرمانشاه