سالگرد شهادت ابوالفضل امیدواری گرامی داشته شد+تصاویر