برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان خارجی همزمان با مبعث