هیئت رئیسه جبهه پیروان با اعضای جامعه روحانیت مبارز دیدار می‌کنند