برگزاری نخستین جشنواره دانشجویی غذای ملل در دانشگاه فردوسی مشهد+تصاویر