انریکه به مربیانی پیوست که در فصل نخست تیم خود را فینالیست کردند