بهره برداری از اولین واحد مرغداری تولید مرغ سبز در مریوان