ملک سلمان و پادشاه بحرین زیر تیغ کاریکاتوریست­‌های دنیا