ایرن ۳-۲ بارسا/ تلاش نافرجام پپ، بارسا با اقتدار راهی فینال شد