تندرو‌ها، به‌دلیل فقدان پایگاه مردمی، شانسی در انتخابات ندارند