کاتالان ها باختند و فینالیست شدند / فینال برلین بدون مونیخی ها / بایرن ۳ (۳) – (۵) ۲ بارسلونا