ترميم كابل‌های قدرت و فرمان شير برقی خروجی مخزن شماره 14 نفت گاز