تأکید سفیر پکن در واشنگتن برای اهمیت همکاری‌های چین و آمریکا