محمدی: حرف‌های مسئولان‌ باشگاه توخالی در آمد/ نفت مسجد سلیمان بچه سر راهی بود