نخست‌وزیر پاکستان: از فرایند صلح در افغانستان حمایت می‌کنیم