آل سعود با محاصره مرزهای یمن به اهداف صهیونیست ها خدمت می کند